Palvelut

Palvelut

Peruskorjaushankkeiden asiantuntija
Hankesuunnittelu
Kuntoarviot
Kunnossapidon asiantuntija

Asiantuntijapalvelut hissien, liukuportaiden ja automaattiovien peruskorjaushankkeissa

Hissin, automaattioven tai liukuportaan peruskorjaushanke on laaja kokonaisuus, ja hankkeen toteuttaminen vaatii monitahoista erikoisosaamista. Hankkeen kilpailutus onnistuu parhaiten, kun tarjouspyynnön laatija ymmärtää laitteen käyttötarpeet ja muotoilee pyynnön siten, että tarpeet varmasti täyttyvät. Eri laitevalmistajien tuotteissa on eroja, ja siksi myös tarjousten vertailussa tarvitaan teknistä osaamista ja näkemystä eri ominaisuuksien vaikutuksesta laitteen kokonaishintaan ja käytettävyyteen.

Peruskorjausta suunniteltaessa kartoitetaan usein kiinteistön ajanmukaisuutta. Esteettömyys on yksi tämän päivän keskeisistä vaatimuksista kiinteistöissä, ja voit tilata meiltä oman kiinteistösi esteettömyyskartoituksen. Kiinteistön esteettömyyden parantamiseen voi saada avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA).

Viemme peruskorjaushankkeesi aloituskokouksesta vastaanottotarkastukseen aikatauluja noudattaen, ja valvomme ja dokumentoimme kaikki vaiheet sekä asennuksen että takuuajan aikana. Saat meiltä hankkeeseesi myös pätevän työturvallisuuskoordinaattorin, jota Valtioneuvoston asetus 205/2009 edellyttää kaikissa rakennushankkeissa.

Palvelumme peruskorjaushankkeissa

 • Hankkeiden kilpailutus ja tarjousten vertailu
 • Esteettömyyskartoitukset
 • Aloituskokoukset ja vastaanottotarkastukset
 • Asennuksen ja takuuajan valvontatyöt ja niiden dokumentointi
 • Työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät (Vna 205/2009)

Hankekartoitukset ja -suunnittelu

Yli kahden vuosikymmenen kokemuksella alan eri tehtävistä olemme rakentaneet laajan ymmärryksen muutos- ja korjaushankkeiden kustannuksista. Asiantuntemuksellamme tuotamme Sinulle luotettavat kustannusarviot erilaajuisten hissi-, liukuporras ja automaattiovihankkeiden budjetointia ja PTS-suunnittelua varten.

Jos laitteesi peruskorjaus ei ole vielä ajankohtainen, autamme myös pienempien hankkeiden suunnittelussa. Esimerkiksi esteettömyyttä voidaan monin tavoin parantaa ilman kokonaisvaltaista korjaushanketta. Perusteltuun kiinteistön esteettömyyttä parantavaan hankkeeseen voi myös saada avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA).

Palvelumme hankesuunnittelussa

 • Kustannusarviot budjetointia ja PTS-suunnittelua varten
 • Kartoitukset esteettömyysavustuksen hakemista varten
 • Ratkaisuehdotukset: modernisointi vai laitteen uusiminen kokonaan

Hissien, automaattiovien ja liukuportaiden kuntoarviot

Asiantuntijan suorittaman kuntoarvion avulla kiinteistössä voidaan ennakoida laitteiden kunnostus- ja peruskorjaustarpeita ja -kustannuksia. Teemme kartoituksesta laite- ja kohdekohtaisen raportin, jonka avulla korjaustarpeiden ennakointi helpottuu. Kustannusarvioiden avulla puolestaan laitteiden kustannukset voidaan sovittaa etukäteen kiinteistön muiden korjaustarpeiden joukkoon.

Palvelumme kuntoarvioinnissa

 • Kohde- ja laitekohtaiset kartoituskäynnit
 • Raportti laitteiden teknisestä kunnosta
 • Korjausehdotukset
 • Kustannusarvio budjetointia varten

Kunnossapidon asiantuntijapalvelut

Hissien, liukuportaiden ja automaattiovien jatkuva huolto ja kunnossapito ovat tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa, ja muodostavat merkittävän osan kiinteistön ylläpidon kustannuksista. Laadukas säännöllinen kunnossapito pidentää laitteiden käyttöikää ja vähentää yllätyksenä tulevia suurempia korjauksia. Kunnossapidon laadun valvonta ja palvelusopimusten säännöllinen kilpailuttaminen varmistavat, että huolto ja kunnossapito hoituvat asianmukaisesti, ja että sopimuksen sisältö vastaa huollettavan laitteen tarpeita.

Laitteesi käyttöasteesta ja -paikasta riippuen kunnossapidon laatua kannattaisi tarkastaa säännöllisesti. Valvomme kunnossapidon laatua Sinun puolestasi ja varmistamme, että laitteillasi on tarkoituksenmukainen huolto-ohjelma, joka toteutuu sopimuksen mukaisesti.

Palvelumme kunnossapidossa

 • Huoltosopimusten kilpailutus ja tarjousten vertailu
 • Kunnossapidon laadun valvonta
 • Huolto-ohjelman toteutumisen valvonta
 • Voimassa olevien sopimusten tarkastelu
 • Kustannusten seuranta
 • Korjausehdotukset

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota meihin yhteyttä!

Tukes Logo

Lk Valkoinen Rgb

Linkedin Banneri